بازگشت

کارشناس اداری و پشتیبانی

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
مرد
تمام وقت
کارشناسی
کاردانی
کارشناس
تازه کار

مسئولیت‌ها

انجام امور محوله

الزامات

توانایی کار با اکسل

آنشایی با تاسیسات

آشنایی با امور نگهداری و تعمیرات ساختمان

آشنایی با امور خدمات و تشریفات

آشنایی با اتوماسیون و سیستم های اداری

توانایی پیگیری انجام امور محوله

مزایای شغلی

  • سرویس ایاب و ذهاب در ساعات اداری و غیراداری(اضافه کار)
  • ناهار (تهیه غذا توسط رستوران شرکت)
  • بیمه درمان از روز اول کاری
  • بیمه درمان تکمیلی
  • پزشک سازمانی
  • بسته و هدایای مناسبتی
  • پاداش عملکردی
  • وام
  • کارت های رفاهی و اعتباری خرید